Ho­ck­ey- ta­len­ter får chan­cen

BT - - SPORTEN -

Det dan­ske lands­hold glip­pe­de OL- kval.- en i sep­tem­ber, og nu kig­ger land­stræ­ner Jan Karls­son i ste­det frem mod VM i 2017. Her ind­le­der Dan­mark for­be­re­del­ser­ne med en tur­ne­ring i Bu­da­pe­st i be­gyn­del­sen af novem­ber. Tur­ne­rin­gen har del­ta­gel­se af seks lan­de. Dan­mark er i pul­je med Un­garn og Po­len, mens Østrig, Ita­li­en og Syd­korea tør­ner sam­men i den an­den pul­je.

I for­bin­del­se med tur­ne­rin­gen har Karls­son ud­ta­get sin trup, og her fi nder man blandt an­dre de to ta­len­ter Ni­co­lai Wei­chel fra Rung­sted og Rø­d­ov­res Mat­t­hi­as As­perup, der beg­ge har gjort op­mærk­som på sig selv i Me­tal Li­ga­en.

Las­se Bo Knud­sen fra Aal­borg og Jo­a­chim Lin­net ( Fre­de­riks­havn) er og­så ud­ta­get, og beg­ge spil­le­re får der­med mu­lig­hed for at få lands­holds­de­but.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.