1,82

BT - - SPORTEN -

Det er svært at se den­ne kamp bli­ve spe­ci­elt må­l­rig. HB Kø­ge le­ver på en stram or­ga­ni­sa­tion, og eft er AB score­de to gan­ge i sid­ste uge, har man næp­pe haft min­dre fo­kus på de­fen­si­ven end nor­malt. I alt snit­ter hol­det kun 1,86 mål pr. kamp og ni af de 14 kam­pe i sæ­so­nen er da og­så endt med mak­si­malt to scor­in­ger. Vej­le er det næst­mindst må­l­ri­ge hold i ræk­ken, hvil­ket hæn­ger sam­men med, at man har gan­ske fi ne de­fen­si­ve spil­le­re, mens de man­ge ekso­ti­ske off en­si­ve spil­le­re ik­ke for al­vor har slå­et til end­nu ud­over Do­mi­nic Vi­ni­ci­us. Spil på få mål.

Od­dset er fun­det hos Dan­ske Spil

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.