2,65

BT - - SPORTEN -

Der her­sker næ­sten den sæd­van­li­ge ka­os i Pa­ler­mo. To kam­pe in­de i sæ­so­nen stop­pe­de træ­ner Davi­de Bal­lar­di­ni, og eft er to sto­re ne­der­lag mel­des afl øser Ro­ber­to De Zer­bi nu og­så i al­vor­lig fa­re for en fy­re­sed­del. Ska­des­li­sten er oveni lang, og der­for kan det nemt bli­ve end­nu en kamp uden po­int for hol­det fra Si­ci­li­en. Udi­ne­se har nem­lig væ­ret klart for­bed­re­de i de to kam­pe un­der Lu­i­gi Del­ne­ri, hvor man først tab­te uhel­digt til Ju­ven­tus og se­ne­st fortjent vandt over Pesca­ra. Gæ­ster­ne er i stær­ke­ste op­stil­ling og skal væ­re et gan­ske fi nt langskud.

Od­dset er fun­det hos To­nyBet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.