1,71

BT - - SPORTEN -

Der bør væ­re lagt op til mål i den­ne kamp. Hels­ing­borg skal i nedryk­nings­spil med alt an­det end en sejr, og selv om man sta­dig kan nå at bli­ve over­ha­let af Ge­fl e, bør man alt an­det li­ge gri­be kam­pen off en­sivt an. Djur­går­den skuff ede i den se­ne­ste hjem­me­kamp mod Jönköping, men har el­lers væ­ret ret så må­l­ri­ge i den­ne sæ­son, hvor he­le 20 af de 27 spil­le­de kam­pe er endt med mindst tre scor­in­ger. Hels­ing­borg har oveni de­fen­sivt vig­ti­ge Jo­han Mår­tens­son ude med ka­ran­tæ­ne, hvil­ket ik­ke skal gø­re spil­let dår­li­ge­re. Gå eft er mindst tre scor­in­ger.

Od­dset er fun­det hos Uni­bet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.