Kon­takt til BT

BT - - NYHEDER -

BT hø­rer al­tid ger­ne fra læ­ser­ne – vi be­stræ­ber os på at und­gå fejl, men skul­le det ske, er vi gla­de for at bli­ve gjort op­mærk­som på det. Hen­ven­del­se: fejl­og­fak­ta@bt.dk

Vi ret­ter fejl på si­de 2 i avi­sen og på bt. dk/ ret­ter. Her brin­ger vi og­så Ber­ling­s­ke Me­di­as eti­ske reg­ler og BTs ken­del­ser fra Pres­se­næv­net.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.