Frank­rig: Sy­ri­en el­ler Rusland bom­be­de sko­le

BT - - NYHEDER -

Den fran­ske uden­rigs­mi­ni­ster Je­an-Marc Ayrault si­ger på en pres­se­kon­fe­ren­ce, at det er en­ten Sy­ri­en el­ler Rusland, som står bag ons­da­gens luf­tan­greb mod en sko­le i den sy­ri­ske provins Id­lib. Det skri­ver nyheds­bu­reau­et AFP.

»Hvem er an­svar­lig? Det er i hvert fald ik­ke op­po­si­tio­nen, for det kra­e­ver fly at smi­de bomber. Det er en­ten al-As­sad (Sy­ri­ens pra­esi­dent, red.) el­ler rus­ser­ne.

Det er end­nu en de­mon­stra­tion af kri­gens ra­ed­sel, som er en krig mod det sy­ri­ske folk,« si­ger uden­rigs­mi­ni­ste­ren. Mindst 26 ci­vi­le om­kom i an­gre­bet. De fle­ste var sko­lebørn.

Ruslands uden­rigs­mi­ni­ster af­vi­ste tors­dag, at Rusland står bag an­gre­bet på sko­len.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.