Knap 100 sav­nes ef­ter skibs­for­lis

BT - - NYHEDER -

Li­by­ens flå­de op­ly­ste i går, at na­e­sten 100 men­ne­sker sav­nes, ef­ter de for­li­ste med et far­tøj på vej til Eu­ro­pa ud for lan­dets kyst. 29 per­so­ner fra far­tø­jet er ble­vet red­det.

»Iføl­ge op­lys­nin­ger, som vi modt­og ons­dag ef­ter­mid­dag, er 20 il­le­ga­le ind­van­dre­re med afri­kan­ske na­tio­na­li­te­ter ble­vet red­det,« si­ger ge­ne­ral Ay­oub Qas­sem.

Han er tals­mand for Li­by­ens flå­de i lan­dets ho­ved­stad Tripo­li. Far­tø­jet var en op­pu­ste­lig gum­mi­flå­de, som blev fla­en­get, si­ger han.

Qas­sem ci­te­rer en over­le­ven­de for op­lys­nin­ger om, at far­tø­jet hav­de 126 om bord, da det sej­le­de ud fra Ga­ra­bul­li, som lig­ger 70 km øst for Tripo­li.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.