Få sand­he­den om syv sej­li­ve­de

BT - - NYHEDER -

3 KULHYDRATER Du skal spi­se kulhydrater før din lø­be­tra­e­ning. De kulhydrater, man bru­ger, når man tra­e­ner, sid­der i mus­k­ler­ne. Og det ta­ger 10-15 ti­mer at få de kulhydrater, man ind­ta­ger, til at lag­re sig i mus­k­ler­ne. »Så det er rig­tigt, at man har be­hov for at få op­byg­get sit mu­skelg­luko­gen for at kun­ne tra­e­ne i lang tid, men det er no­get pjat, at det er li­ge i ti­mer­ne, før man tra­e­ner,« si­ger Ben­te Klar­lund. 4 FEDME Fe­de men­ne­sker har et lavt stof­skif­te. Nog­le si­ger, at de ik­ke kan ta­be sig, for­di de har en dår­lig for­bra­en­ding. Men al­le kan ta­be sig, hvis de re­du­ce­rer de­res kal­o­ri­e­ind­tag til et ni­veau, der lig­ger un­der de­res nu­va­e­ren­de for­bra­en­ding, si­ger Tho­mas Me­i­nert Lar­sen, lek­tor i fed­me­forsk­ning ved Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet. Det kan va­e­re sva­ert, men det kan alt­så la­de sig gø­re, si­ger han. »Vi har al­le sam­men for­skel­lig for­bra­en­ding, for vi har for­skel­lig høj­de og drøj­de og kro­p­s­sam­men­sa­et­ning. Men når man ta­ger høj­de for det samt køn og al­der, er der ik­ke do­ku­men­ta­tion for, at der er no­gen, der har en sa­er­lig lav for­bra­en­ding,« si­ger Tho­mas Me­i­nert Lar­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.