Asyl­di­rek­tør: Fejl ik­ke at in­for­me­re om mu­li­ge se­xover­greb på dren­ge

BT - - NYHEDER -

Ud­la­en­din­ge­sty­rel­sen, der fø­rer til­syn med Bør­ne­cen­ter Tul­lebøl­le for uledsa­ge­de flygt­nin­ged­ren­ge, blev først i fre­dags in­for­me­ret om mu­li­ge seksu­el­le over­greb be­gå­et af to an­sat­te. Det sker, selv om det før­ste af de to på­stå­e­de over­greb fandt sted så tid­ligt som ju­ni må­ned.

I dag be­kla­ger den an­svar­li­ge di­rek­tør for Lan­gelands asyl­cen­tre, Sis­si Ey­bye, sa­gen over for DR.

»Det her er en vold­somt stor fejl be­gå­et fra vo­res si­de i for­hold til in­for­ma­tion opad i sy­ste­met og det be­kla­ger vi dybt,« si­ger hun.

Al­le­re­de i ju­ni må­ned, hvor den før­ste an­mel­del­se bli­ver mod­ta­get, bur­de Ud­la­en­din­ge­sty­rel­sen ha­ve va­e­ret in­for­me­ret, si­ger hun til DR.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.