Han red­de­de he­le Dan­marks olym­pi­ske ae­re

BT - - NAVNE -

sin ev­ne til dis­po­ne­re si­ne kra­ef­ter. Han var med ved OL i 1984 som le­der, men det var en fru­stre­ren­de op­le­vel­se for Fred­borg, som stod i spid­sen for et hold med ryt­te­re som Bri­an Holm, Dan Frost og Jør­gen V. Pe­der­sen, der ik­ke op­nå­e­de no­gen me­dal­jer.

Han er ae­res­med­lem af Dan­marks Cyk­le Uni­on, hvor han er med­lem af or­dens­ud­val­get, og er des­u­den ha­ed­ret med en plads i idra­et­tens Hall of Fa­me. Ef­ter kar­ri­e­ren som cy­kel­ryt­ter har Ni­els Fred­borg ar­bej­det som as­su­ran­dør hos for­sik­rings­sel­ska­bet If. Han er i dag pen­sio­nist og bor i den aar­hu­si­an­ske for­stad Højb­jerg.

Han er en­ke­mand, ef­ter han tid­li­ge­re i år mi­ste­de sin ko­ne, der dø­de af kra­eft.

Den dan­ske ba­ne­le­gen­de fejrer den run­de dag i Rom sam­men med si­ne to døtre Char­lot­te og Chri­sti­na.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.