BT ANBEFALER – DET SKAL DU SE

BT - - TV-GUIDE -

LOTTE SCHARFF Jour­na­list

’Fre­de­rik IX - kon­ge til al­le ti­der

DOKUMENTAR Da jeg var barn, hav­de Dan­mark en kon­ge og en dron­ning. I mi­ne bar­neøj­ne var Fre­de­rik IX så­dan en rar mand. Så­dan én man som barn hav­de lyst til at sid­de på skø­det af, mens han for­tal­te en af si­ne sø­mands­hi­sto­ri­er. Og så var hans smil al­tid så varmt. Jeg var 10 år, da Fre­de­rik IX dø­de og hu­sker ty­de­ligt lan­desor­gen. Das Re­vi­er­der­by i Ruhr­di­strik­tet mel­lem Dort­mund og Schal­ke 04 er det mest in­ten­se lo­ka­l­op­gør i Tys­kland. Det er to hold, der skal med i top­pen af Bun­des­liga­en, og ef­ter en ra­ed­som start ser Schal­ke igen sta­er­ke ud. Det bli­ver vildt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.