Krø­ni­ken

BT - - TV-GUIDE -

Det er som­me­ren 1967, og Søs og pi­ger­ne hol­der fe­rie hos Ka­rin og Kaj Hol­ger i som­mer­hu­set i Ti­bir­ke. Pal­le sav­ner Ida og må ar­bej­de hårdt i sit nye job. Ida er split­tet i for­hold til Pal­le og tum­ler med an­dre pla­ner. Da Mar­gret­he fin­der ud af fle­re in­ter­es­san­te ting om sin mors for­tid, er Søs og Pal­le ue­ni­ge om, hvor me­get de skal forta­el­le. DR1: 20.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.