Bed­rag

DAGENS TIP søn­dag

BT - - TV-GUIDE -

Ni­cky har på or­dre fra Chri­sten­sen kid­nap­pet bar­ne­bar­net til Chri­sten­sens tid­li­ge­re kom­pag­non, Hel­ge Lar­sen. Men det lyk­kes pi­gen at stik­ke af, og så be­gyn­der pla­nen at gå helt ska­evt. Mads og Alf gra­ver i de pa­pi­rer, de har få­et af Hel­ge. Det er en guld­gru­be af be­vi­ser mod Chri­sten­sen – pro­ble­met er ba­re, at sa­ger­ne er fora­el­de­de. DR1: 20.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.