Fod­bold

BT - - TV-GUIDE -

Der er topop­gør, når FC Midtjyl­land ta­ger imod F.C. Kø­ben­havn i Su­per­liga­ens 15. spil­ler­un­de. Beg­ge mand­ska­ber er med i top­pen af ta­bel­len, og FCM har set sta­er­ke og sta­bi­le ud den se­ne­ste tid - isaer of­fen­sivt. De kom­mer imid­ler­tid på en sva­er op­ga­ve, da FCK har im­po­ne­ret i den­ne sa­e­son, hvor de bå­de har le­ve­ret i liga­en og i Eu­ro­pa. TV3+: 18.00 Da strø­me­ren Jo­hn Ca­le er til job­sam­ta­le som sik­ker­heds­vagt i Det Hvi­de Hus, bli­ver byg­nin­gen plud­se­lig an­gre­bet af be­va­eb­ne­de ter­r­o­ri­ster. Det er nu op til Ca­le at red­de pra­esi­den­ten fra ter­r­o­ri­ster­ne og fin­de sin tiåri­ge dat­ter, som han hav­de med til sam­ta­len. Hun er for­s­vun­det i det ka­os, der er op­stå­et som føl­ge af an­gre­bet. TV 2: 21.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.