Di­cte - bag kulis­sen

DAGENS TIP man­dag

BT - - TV-GUIDE -

Kom med, fra Iben Hjej­le sid­der klar i smin­ken på før­ste ar­bejds­dag i Aar­hus, og til in­struk­tø­ren rå­ber "tak" for al­ler­sid­ste gang. Følg film­hol­det ta­et på nog­le af de sto­re sce­ner, hvor der er et hav af sku­e­spil­le­re og sta­ti­ster til ste­de. Alt skal ko­or­di­ne­res, for at sce­nen bli­ver per­fekt. Og selv­føl­ge­lig dril­ler vej­ret. TV 2: 20.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.