Køb­ma­end på ...

DAGENS TIP tors­dag

BT - - TV-GUIDE -

Bryl­lups­ar­ran­gør Chri­stel Wint­her får in­ter­na­tio­nalt be­søg, når hun skal hol­de fød­sels­dags­fest for 90210-stjer­nen To­ri Spel­ling. Las­se Span­gen­berg får be­søg af sku­e­spil­le­ren El­len Hil­lings­øe, der skal ha­ve lagt sid­ste hånd på en helt spe­ci­el kjo­le til årets sto­re Re­u­mert-fest. Og smyk­ke­de­sig­ner Jan­nik Olan­der får be­søg af en rig ara­bi­sk kun­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.