Vej­le Bold­klub er over stre­gen

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

I Vej­le Bold­klub er hi­sto­ri­en og selv­for­stå­el­sen til me­re end at lig­ge pla­ce­ret i den tun­ge en­de af den na­est­bed­ste fod­bol­dra­ek­ke.

Det gjor­de Vej­le no­get ved i går, da klub­ben ga­e­ste­de HB Kø­ge fra top­pen af 1. di­vi­sion og vandt med 3-0.

Østjy­der­ne lå før kam­pen na­est­sidst i ra­ek­ken med 14 po­int, men sej­ren sen­der Vej­le op som num­mer ni i ra­ek­ken, hvor HB Kø­ge sta­dig lig­ger på an­den­plad­sen med 22 po­int.

Vej­le lag­de ud som lyn og tor­den og luk­ke­de op­gø­ret i før­ste halv­leg med en 3-0-fø­ring ef­ter lidt over en halv ti­mes spil, og det kom hjem­me­hol­det al­drig til­ba­ge fra.

Do­mi­nic Vi­ni­ci­us stod for to af scor­in­ger­ne, og han brag­te Vej­le for­an ef­ter blot ot­te mi­nut­ter, da han sik­kert spar­ke­de bol­den i Kø­ge-må­let.

Ef­ter 33 mi­nut­ter tog han et tra­ek for­bi en Kø­ge-spil­ler og af­slut­te­de ved at spar­ke bol­den højt i mål til 3-0-fø­ring.

For­in­den hav­de Agon Mucol­li gjort det til 2-0 med et flot lob.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.