KOM­MEN­TAR

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

el­ler Magnus­sen fik den fortjen­te an­er­ken­del­se for de­res ind­sats i en sva­er bil. Og i lø­bet brok­ke­de han sig over, at Magnus­sen ik­ke gav plads. DEN SLAGS KOM­MER som re­gel fra en kø­rer, der ved at han ik­ke har no­gen frem­tid i tea­met. Der­med ser Ke­vin Magnus­sen ud til at ha­ve en kon­kur­rent min­dre i kam­pen om det le­di­ge Re­nault-sa­e­de, og det er selv­føl­ge­lig po­si­tivt.

Men der­for er det al­li­ge­vel synd for Jo­ly­on Pal­mer. PE­TER NYGAARD, BTs F1-KORRESPONDENT

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.