2,00

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Rung­sted er ik­ke in­de i den bed­ste pe­ri­o­de, men som så­dan har man ik­ke spil­let dår­ligt. Der har ba­re va­e­ret nog­le un­der­li­ge ud­fald un­der­vejs. En af dem var i den om­vend­te kamp mod Gen­tof­te, hvor man var helt over­le­gen ef­ter før­ste pe­ri­o­de, men på forun­der­lig vis end­te med at ta­be kam­pen. Gen­tof­te er på forun­der­lig vis sta­dig med frem­me i ta­bel­len, men al lo­gik ta­ler for, at de snart må få en ned­t­ur – dels har de over­pra­este­ret og dels har de og­så haft mar­gi­na­ler­ne med sig. Rung­sted har va­e­ret sta­erk hjem­me i den­ne sa­e­son og bør vin­de.

Od­dset er fun­det hos Dan­ske Spil

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.