2,55

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Det er to hold på vej i hver sin ret­ning, som mø­des her. Sil­ke­borg har vist klar frem­gang på det se­ne­ste ef­ter et par vel­lyk­ke­de ind­køb, og ene­ste ne­der­lag i de se­ne­ste syv kam­pe har da så­le­des og­så va­e­ret til FC Kø­ben­havn. De mø­der et OB-hold, som er for­fa­er­de­lig for ti­den. På ude­ba­ne har man ik­ke vun­det i syv for­søg og har end­da vig­ti­ge Mo­ha­med El Ma­kri­ni i ka­ran­ta­e­ne. Nor­malt kla­rer OB sig me­get dår­ligt uden ham. De skul­le godt nok få Ras­mus Fester­sen til­ba­ge, men han er na­ep­pe i top­form. Til od­dset er det sva­ert at se an­det end et spil på 1-tal­let.

Od­dset er fun­det hos To­nyBet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.