Ma­sker­nes valg

FN: Is­la­misk Stat har bort­ført ti­tu­sin­der i Mo­sul

BT - - NYHEDER -

MENNESKESKJOLD Is­la­misk Stat har iføl­ge FNs men­ne­ske­ret­tig­heds­kon­tor bort­ført ti­tu­sin­der fra om­rå­det i og om­kring den iraki­ske by Mo­sul for at bru­ge dem som men­ne­ske­li­ge skjol­de. Det skri­ver Reu­ters. »De vil bli­ve brugt som men­ne­ske­li­ge skjol­de ved mi­li­ta­e­re stil­lin­ger og in­stal­la­tio­ner,« si­ger FN’s men­ne­ske­ret­tig­heds­kon­tor i Genève.

FN si­ger sam­ti­dig, at mi­li­tan­te sun­ni-is­la­mi­ster fra IS dra­eb­te mindst 232 men­ne­sker i Mo­sul ons­dag – der­i­blandt 190 tid­li­ge­re iraki­ske sol­da­ter og 40 ci­vi­le, som na­eg­te­de at ad­ly­de de­res or­drer.

Oplys­nin­ger­ne kom­mer fra FNs talskvin­de for men­ne­ske­ret­tig­he­der Ravi­na Sham­dasa­ni.

»Man­ge af dem, som na­eg­te­de at ad­ly­de or­drer, blev skudt og dra­ebt på ste­det,« si­ger hun og til­fø­jer, at de rap­por­ter, som er ind­kom­met til FN, er ufuld­sta­en­di­ge.

Der me­nes fort­sat at va­e­re om­kring en mil­li­on ci­vi­le ind­byg­ge­re til­ba­ge i Mo­sul.

Ko­a­li­tio­nen har bedt dem hol­de sig in­den dø­re og hol­de lav pro­fil, mens Ope­ra­tion Fa­tah står på. Det er nav­net på den irakisk-le­de­de ope­ra­tion som skal til­ba­ge­ero­bre Mo­sul fra Is­la­misk Stat, der ind­t­og by­en for over to år si­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.