5 SYMP­TO­MER

BT - - NYHEDER -

1. 2. 3. 4. 5.

funk­tio­ner: to Bla­e­ren har op­be­va­rings­sted At va­e­re mel­lem vand­lad­nin­ger for uri­nen for en og at sør­ge når vi tis­ser. tøm­ning, hur­tig ved, at la­vet i ny­rer­ne blod Uri­nen bli­ver vo­res ti­den ren­ser va­e­ske. ny­rer­ne he­le over­sky­den­de og af­falds­stof­fer gen­nem for bla­e­ren den ned til Her­fra fø­res urin­le­der­ne. og ud­vi­der af­slap­pet der er vi en mu­skel, urin. Når Bla­e­ren er op med bli­ver når den fyl­des og sig, sam­men sig tra­ek­ker den at bla­e­ren skal tis­se, kan si­ge, og tom. Man igen lil­le bal­lon. lig­ner en in­de­hol­de kan bla­e­ren Hos en vok­sen gan­gen. ml urin ad 300-500 om­kring

Du skal plud­se­lig og of­te tis­se

Det svi­er, smer­ter og klør, når du tis­ser

Let fe­ber kan fo­re­kom­me

Øm­hed el­ler smer­te over bla­e­ren (mel­lem skrid­tet og nav­len)

Uklar og plum­ret urin

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.