Sol­dat kva­e­stet i ulyk­ke

BT - - NYHEDER -

SPRAENGNING En sol­dat kom al­vor­ligt til ska­de på Born­holm i går mor­ges. Ulyk­ken ske­te i for­bin­del­se med en øvel­se, op­ly­ser Born­holms Po­li­ti. Iføl­ge tv2.dk er der ta­le om en spra­eng­ning­s­u­lyk­ke, som fandt sted på Rag­ham­mer sky­de­ter­ra­en. Po­li­ti­et fik be­sked om ulyk­ken lidt før klok­ken ot­te, op­ly­ser po­li­ti­et til Ritzau.

Den kva­e­ste­de blev først bragt til sy­ge­hu­set i Røn­ne, men der­fra er han ble­vet flø­jet med he­li­kop­ter til Rigs­ho­spi­ta­let i Kø­ben­havn.

Den kva­e­ste­de er 22 år. Han har få­et al­vor­li­ge ska­der på ha­en­der­ne, skri­ver bt.dk.

En de­to­na­tor an­ta­end­tes i hans ha­en­der i for­bin­del­se med ud­dan­nel­se ved Opkla­rings­ba­ta­l­jo­nen, op­ly­ser net­me­di­et Born­holm Nu.

Ober­st­løjt­nant Ni­co­lai Abild­gaard ud­ta­ler iføl­ge me­di­et, at der er ta­le om en al­vor­lig ulyk­ke – og at man nu kon­cen­tre­rer sig om sol­da­ten og hans på­rø­ren­de, som er un­der­ret­tet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.