Und­gå da­ek-kø med app

BT - - BILER -

I nat skif­ter vi til vin­ter­tid, som for man­ge er lig med at skif­te til vin­ter­da­ek, og der­med kan ven­te­ti­der­ne på at få skif­tet til vin­ter­da­ek sti­ge mar­kant og bli­ve fle­re uger lang. Virk­som­he­den Rub­ber­duck til­by­der der­for hjulskif­te på hjem­me­adres­sen el­ler på ar­bejds­plad­sen. Med få klik på mo­bi­len be­stil­les me­ka­ni­ke­ren hjem til dig og skif­ter til vin­ter­da­ek på bi­len, mens du kan bru­ge ti­den på an­dre ting. Ap­pen kan hen­tes gra­tis i App Sto­re, mens en ud­ga­ve til An­droid er un­der ud­vik­ling.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.