Fi­re sta­er­ke SUV’er – to af dem kom i fi­na­len

BT - - BILER -

Her er fi­re bi­ler fra SUV-seg­men­tet, som al­le står sta­er­kt, er et frisk pust på mar­ke­det, er sik­re og godt pris­sat. Se­at har over­ra­sket med Ateca, som fak­tisk kø­rer en smu­le bed­re end den sam­me bil, som den de­ler plat­form med og er en søs­ter­model til, nem­lig VW Ti­gu­an. Til gen­ga­eld er Ti­gu­an og­så li­ge lidt me­re la­ek­ker, og den har me­re pre­sti­ge og min­dre va­er­di­tab. Den er så og­så ca. 60.000 kr. dy­re­re end for til­sva­ren­de Se­at-mo­del­ler. Kia Spor­ta­ge har og­så over­ra­sket som en gan­ske vel­kø­ren­de bil, som dog og­så ko­ster en smu­le me­re, end man kun­ne for­ven­te af en Kia. Grund­pri­sen er god, men så snart alt det la­e­kre ud­styr skal fyl­des på, er der bed­re al­ter­na­ti­ver til sam­me pen­ge. 3008 le­ve­rer et over­be­vi­sen­de grun­dind­tryk og kom­mer til for­nuf­ti­ge pri­ser. Den vi­ser des­u­den et for­før­en­de de­sign i ka­bi­nen, som man­ge har talt me­get po­si­tivt om. Det er en helt ny stan­dard, vi ik­ke har set før i den pris­klas­se. Bå­de 3008 samt Ateca er helt fortjent i fi­na­len.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.