Vol­vo S/V90 mod Mer­ce­des E-klas­se

BT - - BILER -

Her er der ta­le om to bi­ler i luksus­seg­men­tet. I beg­ge bi­ler er der ka­e­let vold­somt me­get for de­tal­jer­ne, og bag rat­tet fø­les beg­ge dej­ligt dy­na­mi­ske. Det er i beg­ge bi­ler en sand for­nø­jel­se at tril­le der­u­dad på luf­taf­fjed­ring. Men for mig er Mer­ce­des ba­re en lidt bed­re Mer­ce­des end sid­ste gang. Og det er, hvad man kan for­ven­te. I Vol­vo­en er der til gen­ga­eld sket no­get na­er mirak­ler med bå­de mo­to­rer og de­sign. De to lig­ger me­get ta­et, men Vol­vo­en vinder på for­ny­el­sen og fik en fi­na­lestem­me fra mig. Det blev dog Mer­ce­des, som end­te i fi­na­len.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.