Bob­ler­ne

BT - - BILER -

Det er og­så va­erd at na­ev­ne Re­nault, som har haft et glim­ren­de år med lan­ce­rin­gen af bå­de Sce­nic/ Grand Sce­nic samt Me­ga­ne og den sto­re fir­ma­bil Ta­lis­man. Al­le bi­ler kla­rer sig glim­ren­de og kun­ne må­ske få en plads i fi­na­len et an­det år.

Sce­nic/Grand Sce­nic var da og­så ta­et på en fi­na­le­plads, men bi­len end­te uden for top-fem på min sed­del, for jeg syn­tes, at der var for lidt plads på bags­a­e­det. Når man nu la­ver en så stor og pa­en bil med så me­get ud­styr til pen­ge­ne, så fin­der jeg det fjol­let, at man ik­ke sør­ger for, at og­så voks­ne fø­ler sig til­pas på bags­a­e­det i nog­le af ud­ga­ver­ne. At Grand Sce­nic er en familiebil med plads til syv, er i min op­tik lig med plads til mindst fi­re voks­ne samt tre børn. Ik­ke to voks­ne og fem børn bag­ved.

Og­så Hyun­dai var mødt op med sin Io­niq, som kom­mer som hy­brid og i en re­el elud­ga­ve. Pri­ser­ne be­gyn­der li­ge un­der 300.000 for beg­ge ud­ga­ver, og med det føl­ger mas­ser af ud­styr i en bil, som bag fa­ca­den er en smu­le ke­de­lig, men som klart fortje­ner suc­ces.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.