Al­fa Ro­meo Gi­ulia mod Au­di A5

BT - - BILER -

Al­fa en­der som en klar vinder af den­ne kamp. Der er el­lers ta­le om to bi­ler, som vil det dy­na­mi­ske og sjove, når det ga­el­der kø­reg­la­e­den. Men mens Au­di bli­ver le­ve­ret med en grun­dig­hed, der er over­be­vi­sen­de, så er Al­fa født med en ud­strå­ling og kø­reg­la­e­de, som er gan­ske over­be­vi­sen­de. Beg­ge bi­ler har et bredt mo­tor­pro­gram, men selv med den mind­ste 150 hk di­e­sel fø­ler man sig som en ver­dens­mand i Al­fa­ens fø­rer­sa­e­de. Det er ik­ke helt til­fa­el­det i Au­di, som dog er ek­stremt la­ek­ker, og som kan man­ge for­nem­me ting. I sid­ste en­de vinder den ita­li­en­ske dy­na­mik over den ty­ske tek­nik. Al­fa Ro­meo er blandt de sid­ste fem bi­ler og har en re­el vin­der­chan­ce.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.