TIP BT

BT - - TV/RADIO -

»Jeg flyt­te­de hjem til Dan­mark for en må­neds tid si­den og prø­ver at få styr på det he­le. Jeg har ba­re for­søgt at få en hver­dag her­hjem­me,« for­kla­re­de hun i går.

»Det er rart at va­e­re ta­et på ven­ner og fa­mi­lie, og så er dansk kul­tur jo ba­re helt an­der­le­des,« lød det fra svøm­mepi­gen, der tid­li­ge­re har bo­et og tra­e­net i Syd­frank­rig.

»Ja, det er li­ge spørgs­må­let...,« sag­de Lot­te Fri­is og slog en høj lat­ter op.

»Jeg ved det fak­tisk ik­ke helt. Jeg er job­sø­gen­de og for­sø­ger at få et job in­den for me­die, mar­ke­ting el­ler kom­mu­ni­ka­tion. Der har in­gen til­bud va­e­ret end­nu,« for­tal­te hun ae­r­ligt.

»Der er in­gen­ting li­ge nu, men jeg er og­så li­ge kom­met hjem til Dan­mark. Så man kun­ne jo hå­be på, at der ske­te no­get på den front og­så,« sag­de hun med et glimt i øjet. • Julie Ber­tel­sen Oli­ver Bjer­re­hus Per­nil­le Chri­sti­na LØS­NIN­GER til op­ga­ver si­de: 34 Nem: 53, Mel­lem: 63, Sva­er: 105

*Ko­ster kun alm. SMS/MMS-takst.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.