Kun­sten at hol­de fast

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

DÅR­LIG VANE St­ef­fen Hø­jer, i pau­sen til Ca­nal 9.

Men na­er­mest ud af in­gen­ting fik Vi­borg vendt kam­pen i an­den halv­leg.

Først re­du­ce­re­de ve­te­ra­nen Chri­sti­an Kel­ler, da FCN-for­sva­ret tog sig en blun­der, og to mi­nut­ter se­ne­re til­ka­em­pe­de Chri­sti­an Si­ve­ba­ek sig et straf­fes­park, som FCNs An­dreas Sko­v­gaard na­e­sten var tvun­get til at be­gå, og som Sø­ren Fre­de­rik­sen om­sat­te til scor­ing.

»Vi vidste, chan­cen var der, hvis vi ba­re kun­ne få re­du­ce­ret,« sag­de St­ef­fen Hø­jer. En god be­slut­ning Det må man si­ge.

Men så sat­te FCN-tra­e­ner Kasper Hjul­mand Emi­li­a­no Marcon­des ind, og det skul­le vi­se sig at va­e­re en god be­slut­ning.

Først brag­te han FCN på 3-2 på op­la­eg fra Marcus Ing­vart­sen. Og selv­om en an­den ind­skif­ter, Alek­s­an­dar Stan­kov, fik ud­lig­net et par mi­nut­ter før tid, lyk­ke­des det al­li­ge­vel for FCN at ta­ge sej­ren, da Emi­li­a­no Marcon­des i over­ti­den score­de di­rek­te på et kon­tro­ver­si­elt fris­park.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.