For­mand for­la­der Vi­borg HK

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Vi­borg HKs be­sty­rel­ses­for­mand, Mo­gens Lin­dal, genop­stil­ler ik­ke, når hånd­bold­klub­ben i na­e­ste må­ned af­hol­der ge­ne­ral­for­sam­ling. Han ta­ger kon­se­kven­sen af, at Vi­borg mang­ler sponsor­ind­ta­eg­ter på 3,5 mil­li­o­ner kro­ner i den­ne sa­e­son.

»Jeg er bå­de trist og ked af, at vi skal stå i den si­tu­a­tion en gang til, men vi kan jo ik­ke tvin­ge pen­ge­ne ud af sponso­rer­nes lom­mer. Og når man er gå­et til valg på øko­no­misk ba­lan­ce, må jeg og­så ta­ge kon­se­kven­sen og kon­sta­te­re, at jeg ik­ke har va­e­ret skarp nok til at stå i spid­sen for Vi­borg HKs øko­no­mi­ske genop­ret­ning,« si­ger Lin­dal iføl­ge Vi­borg Stifts Fol­ke­blad i en pres­se­med­del­el­se.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.