DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

FC Kø­ben­havn har indtil vi­de­re va­e­ret do­mi­ne­ren­de i Su­per­liga-sa­e­so­nen 2016/17. Ef­ter 14 kam­pe er hol­det fra ho­ve­sta­den sta­dig­va­ek ube­sej­ret, hvor det er ble­vet til sej­re og et po­int­gen­nem­snit på me­re end 2,2 po­int pr. kamp samt kun seks scor­in­ger imod de for­sva­ren­de me­stre.

Der­for Dan­ske Spil spår, at kø­ben­hav­ner­nes do­mi­nans vil fort­sa­et­te i re­sten af Grund­spil­let: » FC Kø­ben­havn ser na­er­mest skra­em­men­de sta­er­ke ud i den­ne sa­e­son, og med ba­re seks hjem­me­kam­pe til­ba­ge i grund­spil­let lig­ner FCK et hold, der kan gå ube­sej­re­de her«, si­ger od­ds­sa­et­ter Jes­per Kri­stof­fer­sen hos Dan­ske Spil.

«Dog mang­ler FCK end­nu at mø­de Brønd­by i Par­ken, hvil­ket lig­ner den klart sva­e­re­ste hurd­le i be­stra­e­bel­ser­ne på, at nå den im­po­ne­ren­de be­drift som ube­sej­ret på hjem­me­ba­ne«, forta­el­ler od­ds­sa­et­te­ren.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.