1,85

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Un­der Jür­gen Kl­opp har Li­ver­pools va­re­ma­er­ke va­e­ret et højt pres, som i de fle­ste kam­pe har gi­vet man­ge chan­cer i beg­ge en­der, og den­ne kamp bør ik­ke va­e­re no­gen und­ta­gel­se. Mod­stan­der Crystal Pa­la­ce har nem­lig og­så for­cer­ne i det of­fen­si­ve. De har end­nu ik­ke holdt mod­stan­de­ren fra at sco­re i den­ne sa­e­son, men mod­sat har mas­ser at by­de ind med of­fen­sivt, hvor spe­ci­elt Chri­sti­an Ben­te­ke be­gyn­der at fin­de for­men og i øv­rigt nok er ek­stra ta­endt til den­ne kamp. Det er et mi­nus, at va­er­ter­ne har Scott Dann med igen, men fin va­er­di i »over 2,5 mål«.

Od­dset er fun­det hos To­nyBet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.