5,00

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Helt og al­de­les li­ge­gyl­dig kamp i 2. di­vi­sion, hvor det sy­nes in­ter­es­sant at spil­le på hjem­me­hol­det. Kol­ding fø­rer godt nok ra­ek­ken, men den­ne kamp vil va­e­re en op­lagt en af slagsen til at prø­ve nog­le af de min­dre be­nyt­te­de spil­le­re an, da det re­elt set er en tra­e­nings­kamp. Svend­borg lig­ger sidst i ra­ek­ken, men har egent­lig va­e­ret godt med i ho­ved­par­ten af kam­pe­ne og var ta­et på po­int bå­de mod Da­lum og Mid­del­fart og vandt in­den da over Na­es­by. For tra­eng­te Svend­borg bør det og­så be­ty­de me­re at få vist no­get for­an eg­ne fans, end det gør for Kol­ding IF.

Od­dset er fun­det hos Dan­ske Spil

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.