UGENS APP

BT - - NOTER - Navn: Kra­e­ver: Pris:

Be­at the mi­cro­be­ad. Kra­e­ver iOS 8.0 el­ler ny­e­re ver­sion. Gra­tis. Fle­re kos­me­ti­ske pro­duk­ter in­de­hol­der små pla­stik­par­tik­ler, som er ska­de­li­ge for mil­jø­et. Men det er sva­ert at vi­de hvil­ke. Med ap­pen Be­at the mi­cro­be­ad kan du tjek­ke pro­duk­ter­ne på bu­tiks­hyl­den ved at scan­ne streg­ko­den på pro­duk­tet med ka­me­ra­et på din smartp­ho­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.