Astrid Krag

BT - - INTERVIEW -

• 34 år. • Dat­ter af tekst­for­fat­ter Ole Jakob Krag Kri­sten­sen og tid­li­ge­re gym­na­si­ela­e­rer Åse Fogh Pe­der­sen • Gift med rap­pe­ren An­dreas Se­e­bach, ’An­dyOp’. • Tre børn: Kar­la 7 år, Mal­te 4 år og Bjørn på 11 mdr. • La­e­ste statskund­skab på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet fra 2003 til 2007. • I Fol­ke­tin­get for SF 2007-2014. • Fol­ke­tings­med­lem for So­ci­al­de­mo­kra­ti­et i Sja­el­lands Stor­kreds fra 2014. • Er So­ci­al­de­mo­kra­tiets ord­fø­rer i sa­ger om ae­l­dre og ind­føds­ret.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.