Sta­er­ke ar­me

Fem øvel­ser der be­ka­em­per mor­morar­me

BT - - KOM I FORM - Be­skri­vel­se: Du skal bru­ge:

Stil dig i bred­ståen­de og løft va­egtstan­gen op un­der ha­gen. Spa­end i he­le krop­pen, mens du løf­ter va­egtstan­gen op over ho­ve­d­et til strak­te ar­me. Sørg for at be­va­e­gel­sen er kon­trol­le­ret og ik­ke kom­mer for langt ud fra krop­pen un­der be­va­e­gel­sen bå­de op og ned. En va­egtstang.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.