Bar­bell rus­si­an twist

BT - - KOM I FORM - Be­skri­vel­se: Du skal bru­ge:

Pla­cer va­egtstan­gens ene en­de på en va­egtski­ve, der lig­ger på gul­vet. Pla­cer en va­egtski­ve i mod­sat­te en­de. Stil dig i en sta­bil bred­ståen­de ben­stil­ling og grib va­egtstan­gen med èn hånd med bø­jet arm. Pres nu va­egtstan­gen op og va­ek fra bry­stet. Du sta­bi­li­se­rer krop­pen ved at sa­et­te mod­sat­te hånd på hof­ten. Va­egtstang og en ski­ve.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.