Magi­ske ma­sca­ra mand­ler

BT - - TEST - 7 5

Hvad vil­le du al­drig kun­ne und­va­e­re? Spør­ger man skøn­hed­s­eks­pert Stel­la Nis­re­en Ka­naan er sva­ret hver­ken mad el­ler vand. Hun ejer skøn­heds­hu­set Beauty Ave­ny på Fre­de­riks­berg og sva­rer promp­te: »Ma­sca­ra. Skul­le jeg en­de på en øde ø, ale­ne med sig selv, vil­le jeg sta­dig ta­ge ma­sca­ra på.« Stel­la Nis­re­en Ka­naan ved alt om, hvor­dan man får per­fekt far­ve­de vip­per. Hen­des top tre, over hvad en god ma­sca­ra skal kun­ne, ly­der: »Pin­den skal va­e­re lang, Bør­sten blød, men må ik­ke gi­ve for me­get ef­ter, for der skal va­e­re mod­stand til at ar­bej­de ma­sca­ra­en ind i vip­per­ne med. Og så skal den va­e­re nem at ren­se af.« BT har bedt Stel­la Nis­re­en Ka­naan te­ste ot­te for­skel­li­ge ma­sca­ra .

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.