Nu kom­mer sne­en

BT - - NYHEDER -

KULDE

»Med front­pas­sa­gen kom­mer der køli­ge­re luft ind fra nord­vest, og der er et vin­ter­ligt isla­et i prog­no­sen den kom­men­de uge,« for­kla­rer vagt­che­fen.

Skif­tet sker nat­ten til ons­dag, hvor vin­den skif­ter ret­ning til nord­vest og der­for brin­ger kol­de­re luft til Dan­mark. Jor­den er sta­dig varm Med skif­tet kan vi ons­dag og tors­dag for­ven­te tem­pe­ra­tu­rer helt ned til om­kring 4 gra­der, og må­ske end­da et par gra­ders frost nat­ten til tors­dag.

Men selv­om tem­pe­ra­tu­rer­ne vil fal­de og va­e­re no­get la­ve­re end dem, Med front­pas­sa­gen kom­mer der køli­ge­re luft ind fra nord­vest, og der er et vin­ter­ligt isla­et i prog­no­sen vi har li­ge nu, så er det ik­ke ube­tin­get godt nyt til sne­el­ske­re.

»Der er sta­dig me­get var­me i jor­den, så selv­om der kan kom­me lidt slud nu her, så er det ik­ke no­get, der vil bli­ve lig­gen­de,« forta­el­ler Met­te Wag­ner. Ik­ke unor­malt At der kan kom­me sne, slud og hagl på det­te tids­punkt af sa­e­so­nen er slet ik­ke no­get unor­malt, forta­el­ler vagt­che­fen.

Fra fre­dag får vi dog igen lidt sti­gen­de dag­tem­pe­ra­tu­rer, og i den nu­va­e­ren­de ti-døgnsprog­no­se, er der ik­ke tegn på me­re sne, end hvad der må­ske måt­te kom­me ons­dag og tors­dag.

Så folk, der er ivri­ge ef­ter at fin­de ka­el­ken frem, må alt­så va­eb­ne sig med tå­l­mo­dig­hed lidt end­nu.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.