Pi­ge­rø­ve­ne er

BT - - NYHEDER -

Jeg sy­nes, jeg er en bed­re ver­sion af mig selv sam­men med Dit­te. Hun frem­kal­der mig Lou­i­se om Dit­te

Lou­i­se Mieritz er 45 år Uddannet på Sta­tens Te­a­ter­sko­le i 1994

Blev isa­er kendt med sa­ti­re­grup­pen ’Em­mas di­lem­ma’ og har med­vir­ket i en ra­ek­ke te­a­ter­styk­ker og tv-se­ri­er, her­i­blandt DR-se­ri­en ’Lyk­ke’

Bor på Vester­bro i Kø­ben­havn sam­men med sin mand, film­fo­to­gra­fen Ma­nu­el Cla­ro, de­res sy­våri­ge søn og hans dat­ter på 14 år

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.