Til­ba­ge

BT - - NYHEDER -

Sam­men med Lou­i­se har jeg en for­nem­mel­se af, at jeg kan gø­re hvad som helst. Jeg fø­ler mig enormt sta­erk og tryg og mo­dig sam­men med hen­de Dit­te, om Lou­i­se Det er åben­bart frisa­et­ten­de at se en krop helt uden bo­tox. No­gen skal fak­tisk hu­ske at min­de de un­ge om, hvor­dan man ser ud, hvis man ik­ke får det he­le ope­re­ret

Dit­te Hansen er 45 år Uddannet fra Sku­e­spil­ler­sko­len i Oden­se Te­a­ter i 1996

Isa­er kendt som te­a­ter- og revysku­e­spil­ler i blandt an­det Cir­kus­revy­en, men har og­så med­vir­ket i tv-se­ri­er som ’Som­mer’ og ’For­bry­del­sen 3’

Bor på Ama­ger med sin mand, sku­e­spil­le­ren Benja­min Boe Ras­mus­ssen, og de­res to søn­ner på 15 og 18 år

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.