Er­do­gan vil ha­ve døds­straf til kup­ma­ge­re

BT - - NYHEDER -

AFSTEMNING Tyr­ki­ets pra­esi­dent Re­cep Tayyip Er­do­gan ta­ler at­ter om at ind­fø­re døds­straf. I juli, ef­ter det mis­lyk­ke­de kup­for­søg mod ham, sag­de han, at hvis fol­ket øn­sker døds­straf, skal der må­ske va­e­re døds­straf. Det kan dog ska­be pro­ble­mer for Tyr­ki­ets for­hold til EU, og ta­len om døds­straf be­gynd­te at klin­ge af.

Men lør­dag tal­te Er­do­gan igen om døds­straf.

I en ta­le i Anka­ra, Tyr­ki­ets ho­ved­stad, si­ger Er­do­gan, at re­ge­rin­gen vil frem­la­eg­ge et for­slag i par­la­men­tet om døds­straf for kup­ma­ger­ne fra juli.

»Jeg er over­be­vist om, at par­la­men­tet vil god­ken­de for­sla­get. Og når det kom­mer til­ba­ge, vil jeg ra­ti­fi­ce­re det,« si­ger han.

Tyr­ki­et har haft døds­straf før. Men den blev op­ha­e­vet i 2004 for at gø­re Tyr­ki­et klar til at bli­ve op­ta­get i EU.

Ge­nind­fø­res døds­straf­fen nu, vil det va­e­re en hin­dring i den i for­vej­en pro­blem­fyld­te pro­ces om tyr­kisk op­ta­gel­se i EU.

Ef­ter at Er­do­gan i kølvan­det på kup­for­sø­get tal­te om mu­lig­he­den for døds­straf, blev det nedt­o­net af Tyr­ki­ets pre­mi­er­mi­ni­ster Bi­na­li Yil­di­rim.

I en ta­le i par­la­men­tet i Anka­ra sag­de han 16. au­gust, at hvis kup­ma­ger­ne vir­ke­lig skal ha­ve en streng straf, så er der va­er­re straf­fe end døds­straf.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.