Mad­sen

BT - - NYHEDER -

med­min­dre man har det rig­ti­ge grej med.« Ma­end og ma­ski­ner Og li­ge­som astro­nau­ter­ne fra Apol­lo 11 tog ’et lil­le skridt for men­ne­sket, men et ka­em­pe­spring for men­ne­ske­he­den’ ta­ger og­så Ra­ket Mad­sen og hans be­sa­et­ning dag for dag og uge for uge skridt, som de hå­ber en­gang vil sa­et­te spor i men­ne­ske­he­den.

»Alt, hvad jeg gør, er en hyl­dest til de ma­end og ma­ski­ner, som gjor­de det mu­ligt at sprin­ge over rum­mets vaku­um til et an­det liv.«

Skul­le Ra­ket Mad­sen ik­ke nå det selv, kan det ta­en­kes, at hans frem­ti­di­ge børn når det. I hvert fald er han over­be­vist om, at det bli­ver børn med kr­udt i.

»Jeg har ad­va­ret min hu­stru Si­rid om, at hvis hun får et barn med mig, kom­mer det til at van­dre ud mel­lem hen­des ben, ta­ge tje­kli­sten og si­ge ’jeg skal bru­ge sal­pe­ter, svovl, tra­e­kul og gly­ce­rin’ (som er in­gre­di­en­ser­ne i kr­udt, red.). Det vil bli­ve nog­le fryg­te­li­ge un­ger. Men det er pra­e­cis så­dan nog­le, hun vil ha­ve. For hvis jeg er vild en gang imel­lem, så er Si­rid vil­de­re,« si­ger han med barn­lig be­gej­string i øj­ne­ne.

Uden­for har ra­ket­tea­met stort set gjort alt klart. Så for­la­der Ra­ket Mad­sen ubå­den. Flight di­rector Chri­stof­fer Mey­er sa­et­ter sig til ret­te og føl­ger med gen­nem koø­jet. Og snart ly­der ned­ta­el­lin­gen. Ten, ni­ne, eight, se­ven, six, fi­ve, four, three, two. One.

Boom.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.