VIDSTE DU AT:

BT - - NYHEDER -

En lø­be­tur midt i stor­by­ens bi­los er sta­dig godt for lun­ger­ne og nedsa­et­ter ri­si­ko­en for bå­de at ud­vik­le ast­ma og kol. Det vi­ser et stort dansk stu­die fra blandt an­det Hvi­d­ov­re Ho­spi­tal.

Mi­gra­e­ne kan skyl­des, at du har tarm­bak­te­ri­er, der er sa­er­lig over­føl­som­me over for ni­trat, forta­el­ler ame­ri­kan­ske for­ske­re. Over­følsom­he­den får nem­lig blod­kar­re­ne i hjer­nen til at ud­vi­de sig.

Høj­re­hån­det­hed er mindst 1,8 mil­li­on år gam­melt, vi­ser fun­det af et høj­re­hån­det fos­sil af men­ne­skear­ten Ho­mo ha­bi­lis fra det syd­li­ge Afri­ka. Det forta­el­ler ame­ri­kan­ske for­ske­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.