Mind­ful­ness øger se­xlyst

BT - - NYHEDER -

Kvin­der med mang­len­de el­ler ned­sat se­xlyst kan må­ske ha­ve gavn af et be­hand­lings­for­løb med mind­ful­ness. Det forta­el­ler ame­ri­kan­ske for­ske­re fra blandt an­det Uni­ver­si­ty of Te­xas Austin i et nyt stu­die. I stu­di­et op­le­ve­de 26 kvin­der, at de fun­ge­re­de bed­re seksu­elt og hav­de fa­er­re seksu­el­le fru­stra­tio­ner ef­ter ot­te ugent­li­ge se­an­cer med mind­ful­ness. Mind­ful­ness tra­e­nes ved me­di­ta­tion, yo­ga og op­ma­er­k­som­hed­s­ø­vel­ser, der opø­ver ev­nen til at fo­ku­se­re og va­e­re op­ma­er­k­som på ån­de­d­ra­et­tet, krop­pens en­kel­te de­le og sin­det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.