Ri­ge over­ser dig på ga­den

BT - - NYHEDER -

Hvis du sy­nes, at de dy­re­ste pels­frak­ker har det med at over­se dig på ga­den, så kan der va­e­re no­get om snak­ken. Vel­ha­ven­de men­ne­sker bru­ger nem­lig min­dre tid på at kig­ge på de­res for­bi­pas­se­ren­de end an­dre, forta­el­ler et for­sker­par fra New York Uni­ver­si­ty i et nyt stu­die. Det kan må­ske skyl­des, at vel­ha­ven­de men­ne­sker er min­dre so­ci­alt af­ha­en­gi­ge af an­dre, me­ner for­sker­ne. De forta­el­ler og­så, at ten­den­sen til at kig­ge va­ek fra for­bi­pas­se­ren­de for­ment­lig er un­der­be­vidst.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.