Ni­els

BT - - SONDAG -

Beskriv dig selv med fem ord? Hvis du var et dyr, hvil­ket var du så? Hvil­ken film­helt er mest dig? Hvad har va­e­ret dit livs dra­ma? Hvad er din sva­ge si­de? Mot­to: 72 san­ger, mu­si­ker, sku­e­spil­ler– ak­tu­el med nyt al­bum

Et åbent og nys­ger­rigt men­ne­ske Et rå­dyr. For­di det er en strej­fer. Ja­mes De­an – Øst for Pa­ra­dis. At va­e­re Pal­le ale­ne i ver­den på et bør­ne­hjem. Jeg snak­ker for me­get. Gå ik­ke over åen ef­ter vand.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.