MIT FO­TO­AL­BUM

BT - - SONDAG -

Ni­els Skousen (f. 28. ja­nu­ar 1944) er mu­si­ker, skri­bent, gu­i­ta­rist, kom­po­nist og sku­e­spil­ler. Han er ak­tu­el med nyt al­bum: Hvem er du som kom­mer imod mig. Gift med Lin­da Wen­del og har tre voks­ne børn. Han de­bu­te­re­de i 1971 med ’Her­fra hvor vi står’. Han blev no­mi­ne­ret til ot­te mu­sikpri­ser for sin cd Dob­belt­syn i 2003. Skousen selv blev no­mi­ne­ret til ’Årets dan­ske ar­tist’ , ’Årets dan­ske sangskri­ver’ og ’Årets dan­ske kom­po­nist’ ved Årets Step­pe­ulv pris­ud­de­ling. Al­bum­met blev og­så no­mi­ne­ret til ’Årets dan­ske folkal­bum’ ved Da­nish Mu­sic Awards. Pla­nen var, at han skul­le va­e­re la­e­ge. Han be­gynd­te og­så på stu­di­et, men blev dra­get af Stu­den­ter­s­ce­nen, og så­dan ind­led­tes kar­ri­e­ren som mu­si­ker og sku­e­spil­ler. Ni­els Skousen delt­og en del af ung­doms­op­rø­ret, og han sad og­så på Kul­tur­mi­ni­ste­ri­ets trap­pe den 6. juli 1970 og røg hash sam­men med bl.a. Klaus Rif­b­jerg. Min far fo­rel­ske­de sig i en tysk san­ge­r­in­de

1.

Fyld på dan­sesko­len

2.

Vild med rid­de­re

3.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.