Su­ve­ra­e­ne Ker­ber fi­na­le­klar

BT - - SPORTEN -

Den ty­ske ver­den­set­ter i kvin­de­ten­nis, An­ge­lique Ker­ber, er na­er­mest ustop­pe­lig i den­ne sa­e­son. Hun er kun en sejr fra at kro­ne den sen­sa­tio­nelt go­de sa­e­son med en tri­umf i WTA Fi­nals, der har del­ta­gel­se af sa­e­so­nens ot­te bed­ste spil­le­re. Und­ta­get Se­re­na Wil­li­ams, der har meldt af­bud.

I for­vej­en er Ker­ber strø­get til tops i Au­stra­li­an Open og US Open og har des­u­den va­e­ret i fi­na­len i Wim­b­ledon og ved OL.

Nu er hun godt i gang med at gø­re rent bord i WTA Fi­nals. Hun vandt samt­li­ge kam­pe i grup­pe­spil­let, og i se­mi­fi­na­len vandt hun ube­sva­e­ret i to sa­et over den an­den­se­e­de­de, Ag­nieszka Radwanska fra Po­len, med 6-2, 6-1.

Der­med kon­so­li­de­rer hun og­så sin po­si­tion som num­mer et i ver­den.

Ty­ske­ren spil­le­de med stort over­skud og for­sva­re­de sig i van­lig stil ui­mod­ståe­ligt.

Selv når Radwanska tro­e­de, hun hav­de sendt et vin­der­slag af­sted, kom bol­den of­te til­ba­ge. Det fru­stre­re­de po­lak­ken, der be­gik sta­digt fle­re upro­vo­ke­re­de fejl.

Sa­er­ligt hav­de hun sto­re kva­ler med at vin­de sin eg­ne ser­ve­par­ti­er. Det lyk­ke­des blot én gang i he­le kam­pen.

Radwanska fulg­te med til 1-1 i beg­ge sa­et, men der­ef­ter kun­ne hun in­tet stil­le op over for Ker­ber.

I da­gens fi­na­le skal Ker­ber mø­de slo­vak­ken Do­mi­ni­ka Ci­bul­ko­va, der i gårs­da­gens før­ste se­mi­fi­na­le slog rus­se­ren Svet­la­na Kuz­netsova med 1-6, 7-6, 6-4.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.